Bảng giá Cụm Cloud VPS!

Tính năng

Các Cụm VPS

UNICUM 10-20 VPS

Giảm 5%
Đăng ký ngay

Best value

UNICUM >20 VPS

Giảm 10%
Đăng ký ngay

UNI TÙY BIẾN

Liên hệ
Đăng ký ngay

VCPU

Tùy chọn

Tùy chọn

Tùy chọn

Miễn phí khởi tạo dịch vụ

VRam

Tùy chọn

Tùy chọn

Tùy chọn

Địa chỉ IP

Tùy chọn

Tùy chọn

Tùy chọn

Băng thông

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

HĐH Window/Linux

Backup Weekly

24/7/365 Support

Với các tính năng tuyệt vời!

Không giới hạn
Băng thông
Cam kết
99,9% ổn định
 Backup
Hàng tuần
24/7/365
Hỗ trợ kỹ thuật

Lý do khách hàng lựa chọn UNIADV

Hỏi - Đáp về Cloud Hosting!

Cụm Cloud VPS là gì?

Cụm Cloud VPS chính là 1 kiến trúc được tạo ra với mục đích đảm bảo nâng cao khả năng sẵn sàng cho những hệ thống mạng. Cụm này bao gồm những VPS riêng lẻ được kết nối với nhau đồng thời hoạt động lại cùng nhau trong 1 hệ thống. Những VPS này giao tiếp với nhau với mục đích trao đổi thông tin và giao tiếp với cả những mạng bên ngoài để thực hiện những yêu cầu. Trong trường hợp có lỗi xảy ra những dịch vụ trong cụm hoạt động tương tác với nhau để duy trì tính ổn định và độ sẵn sàng cao cho hệ thống.

Các ưu điểm của Cụm Cloud VPS?

  • Cung cấp sự dễ dàng trong quản lý: Người dùng có thể quản lý 1 cụm giống như là 1 hệ thống đơn và quản lý 1 ứng dụng khi chúng chạy trên 1 VPS đơn lẻ. Bên cạnh đó, người dùng có khả năng di chuyển những ứng dụng giữa những VPS khác nhau bên trong 1 cụm
  • Cung cấp tính sẵn sàng cao: Cụm Cloud VPS mang lại tính sẵn sàng cho những ứng dụng và những VPS ngay cả khi bị lỗi. Trong trường hợp 1 VPS bị lỗi trong cụm thì quyền sở hữu tài nguyên của nó tự động chuyển đến 1 VPS khác còn hoạt động.

CÁC LÝ DO MÀ KHÁCH HÀNG UNIADV!

microsoft
gg partner 2
Vmware