UnIAdv đồng hành cùng Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng tại Đại hội DN tỉnh Lâm Đồng lần thứ III

UnIAdv đồng hành cùng Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng tại Đại hội DN tỉnh Lâm Đồng lần thứ III

Ngày 03/10/2020, tại Hội trường Tỉnh uỷ Lâm Đồng, UnIAdv vinh dự trở thành nhà tài trợ cho Đại hội nhiệm kỳ III (2020-2025) do Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng tổ chức. Tại đại hội, UnIAdv đã chia sẽ những ứng dụng tiến bộ của công nghệ vào công tác quản trị DN, […]

Read More »
Server là  gì?

Server là gì?

Server hay còn gọi là máy chủ, là một máy có chức năng cung cấp thông tin hoặc lưu trữ thông tin do các máy khách (Client) gửi lên hoặc tải xuống. Các máy chủ thường hoạt động trong một mô hình client-server, server là các chương trình máy tính đang chạy để phục vụ […]

Read More »